Världens avfall

Hur fungerar avfallshanteringen i andra länder? Här presenteras artiklar som ger inblick i avfallshantering världen kring.


Etiopien

Elproduktion var en viktig anledning till att Etiopien ville bygga en anläggning för avfallsförbränning. Avfallshantering fick de på köpet, men byggprocessen har inneburit en mognad även vad gäller miljöhänsyn, menar Jan Teir på Ramboll, som lett projektet.

Läs mer i artikel i Avfall och Miljö 5/2018

Kenya

Salt grundvatten och stark befolkningstillväxt, men inga planer för varken vatten eller avfall – att skapa en långsiktigt, hållbar livsmiljö i provinsen Kajiado County är knappast någon quick fix. Under tre år ska Vakin bidra med sin kunskap. Lokala förväntningar på snabba lösningar och politisk turbulens sätter projektet på prov, men vinsterna med ett internationellt projekt är större än prövningarna, menar Vakin.

Läs mer i artikel i Avfall och Miljö 2/2018 

Guatemala

Sofie Folkesson och Sabina Nordén har bestämt sig för att göra skillnad. De valde Guatemala, som nästan helt saknar avfallshantering, och har idag byggt skolor av skräp och börjat utveckla ett system för återvinning.

Läs mer i artikel i Avfall och Miljö 1/2018

Skottland

För bara femton år sedan var avfallshanteringen i Skottland inte mycket att skryta med. Men nu går utvecklingen snabbt.

Läs mer i artikel i Avfall och Miljö 5/2017Senast uppdaterad: 2020-11-30