Statistik

Här finns den senaste statistiken kring hur mycket vi slänger och hur mycket vi återvinner.


Under 2021 behandlades drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige. Det motsvarar 466 kilo per person.

Mängden avfall från hushåll är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige, varav 3,2 miljoner ton var farligt avfall. Till det kommer 116 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

Läs mer om den totala mängden uppkommet avfall hos Naturvårdsverket

 

 Senast uppdaterad: 2022-09-22