Tidningar och andra trycksaker

Gamla tidningar och andra trycksaker blir nya – men även toalett- och hushållspapper.


Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellt och för hand. Pappret balas sedan eventuellt beroende på pappersbrukets önskemål och transporteras till ett av de tre pappersbruk som tar emot svenskt returpapper.

Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa genom att föras ut på en vira (silduk) där vattnet rinner av. Massan går sedan in i pappersmaskinen där den pressas samman till nytt papper. Upp emot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber.

Efter tillverkningen rullas pappret upp på stora rullar, som sedan skärs ner till mindre rullar som levereras till tidningstryckerier och på så sätt blir till nya tidningar. En del av det insamlade materialet återvinns även till toalett- och hushållspapper.

Pappersfibern kan återvinnas 5-7 gånger innan den är utsliten och går till förbränning. Energibesparingen vid användning av återvunnen returfibrer är 70 procent, jämfört med användning av ny fiber vid tillverkning.

Lämna inga kuvert i tidningsinsamlingen. Dessa läggs i restavfall eller i brännbart. Lim och plast från kuvert får maskinerna i återvinningen att kladda och hindrar en optimal återvinning.Senast uppdaterad: 2021-12-20