Bygg med återbruk


Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall varje år. Mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinningscentraler. På så sätt nyttjar man resurserna bättre och minskar klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Något Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet vill ändra på.

Nu finns Byggåterbruksguiden som är riktad till privatpersoner som vill använda begagnade byggvaror eller vill veta om fönster, dörrar och annat de har i sina bostäder är lämpliga för återbruk.

Guiden omfattar ett 70-tal produkter – från fundament till taknock – och ger tips på hur man känner igen farliga material och om hur man sorterar avfallet. Den presenterar också aktörer över hela landet som man kan vända sig till, antingen man vill köpa eller lämna byggvaror för återbruk.

Fakta
Byggåterbruksguiden är inspirerad av en liknande dansk guide, Materieleatlas. Bakom den svenska guiden ligger en rapport från IVL, Bedömning av möjlighet till återanvändning av byggvaror med hänsyn till innehåll av kemiska ämnen, som ger en mer grundlig bakgrund till bedömningen av byggprodukterna. 

Här kan du ladda ner guidenSenast uppdaterad: 2022-01-31