Miljöstationer

I vissa kommuner finns miljöstationer för farligt avfall.


Miljöstationerna tar emot de flesta sorters farligt avfall, exempelvis färg, lack, lim och kemikalier. Elavfall ska dock lämnas till återvinningscentralen. I vissa kommuner finns det särskilda bilar som samlar in farligt avfall.

Miljöstationer kan också kallas miljöbodar. Senast uppdaterad: 2020-11-27