Metallförpackningar

Följ metallförpackningar från insamling till nya produkter.


Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Insamlade metallförpackningar sorteras och stål skiljs från aluminium bland annat med hjälp av kraftiga magneter.

Inget är för litet för att återvinnas, även en kapsyl är viktig. Stålförpackningarna smälts ner och blir till nytt stål. Konservburkar och kapsyler blir till motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar. Vid omsmältning av stålförpackningar spar man 75 procent av den energi som behövs för att framställa stål från järnmalm. Därför har återvinning av stål blivit allt viktigare.

Aluminiumförpackningarna smälts ned och gjuts till aluminiumtackor som används som ny råvara. Kaviartuber och andra aluminiumförpackningar blir till olika motordelar. Aluminium kan användas om och om igen och vid återvinning spar man hela 95 procent energi, jämfört med tillverkning av aluminium från malm.

På FTI:s hemsida kan du se en film om återvinning av plåtförpackningar.Senast uppdaterad: 2022-03-03