Restavfallet

När allt som kan återvinnas till nytt material har sorterats bort finns det ändå en del kvar. Det förbränns med energiutvinning. Nästan hälften av avfallet från hushåll i Sverige energiåtervinns.


På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.

I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el.

Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.

Läs mer om förbränning.Senast uppdaterad: 2021-07-02