Sverige jämfört med EU

Svenskarna återvinner mycket, men kan bli bättre på att återanvända.


Diagram: Behandlad mängd kommunalt avfall per invånare 2019. Källa Eurostat

 

Jämfört med länderna i övriga EU producerar svenskarna mindre sopor per person, i genomsnitt 449 kg jämfört med 502 kg för den genomsnittliga EU-medborgaren.

I EU återvanns (genom materialåtervinning och biologisk återvinning) 239 kg per person, i Sverige återvanns 228 kg per person. 

Sverige utvinner också mycket energi ur sitt avfall. 134 kg per person gick till energiåtervinning i EU som snitt, medan det i Sverige uppgick till 235 kg per person. 

Ytterligare en stor skillnad är deponeringen, i Sverige deponerades endast 4 kg per person av avfallet 2019 medan i snitt 120 kg per person av avfallet deponerades i EU. Senast uppdaterad: 2021-07-02