Sverige återvinner allt mer

Mer återvinning och mindre deponering. Men också mer avfall. Så kan man sammanfatta utvecklingen kring avfallshanteringen.


Sedan 1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt, ökat från 60 procent till 99,1 procent. Andelen materialåtervinning har ökat från 6 till 37 procent. Biologisk behandling har ökat från 2 till 16 procent. Förbränning med energiutvinning har ökat från 3 till 46 procent. Deponering, där varken material eller energi återvinns, har samtidigt minskat från 62 till 0,9 procent. Att hushållen i allt högre grad sorterar sina sopor har varit en viktig anledning till att återvinningen har kunnat öka så mycket.

Däremot har mängden avfall ökat. 1975 producerades 2,6 miljoner ton hushållsavfall. 2020 var den siffran strax över 4,8 miljoner ton. En ökning med 81 procent.

 Senast uppdaterad: 2021-07-09