Förpackningar och tidningar


Tidningar och trycksaker: 2021 samlades 126 407 ton returpapper in för materialåtervinning. I en internationell jämförelse är det ett bra resultat, även om mängden insamlade tidningar minskar till följd av ändrade medievanor. Allt insamlat papper materialåtervinns i svenska pappersbruk.

Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: 197 691 ton pappersförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2021. Det motsvarar 18,9 kilo per invånare.

Metallförpackningar: 19 211 ton metallförpackningar samlades in för materialåtervinning 2021.

Plastförpackningar: 2021 samlades 93 476 ton plastförpackningar in för materialåtervinning. Det är en ökning sedan 2020 men plastförpackningar är ett materialslag där många förpackningar hamnar i soporna istället och därmed inte får chansen att återvinnas. Här finns en stor chans till förbättring, tillsammans kan vi göra skillnad.

Glasförpackningar: 242 230 ton förbrukade glasförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2021. Det betyder att varje person i Sverige lämnade in 23,2 kilo glasförpackningar.

Statistiken för förpackningar bygger på underlag från Förpackningsinsamlingen. Mindre mängder samlas in andra vägar. Läs mer på Förpackningsinsamlingens hemsida

 Senast uppdaterad: 2022-06-09