Förpackningar och tidningar


Tidningar och trycksaker: 2020 samlades 140 823 ton returpapper in för materialåtervinning. I en internationell jämförelse är det ett bra resultat, även om mängden insamlade tidningar minskar till följd av ändrade medievanor. Allt insamlat papper materialåtervinns i svenska pappersbruk.

Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: 175 489 ton pappersförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2020. Det motsvarar 16,9 kilo per invånare.

Metallförpackningar: 19 184 ton metallförpackningar samlades in för materialåtervinning 2020.

Plastförpackningar: 2020 samlades 90 498 ton plastförpackningar in för materialåtervinning. Det är en ökning sedan 2019 men plastförpackningar är ett materialslag där många förpackningar hamnar i soporna istället och därmed inte får chansen att återvinnas. Här finns en stor chans till förbättring, tillsammans kan vi göra skillnad.

Glasförpackningar: 234 835 ton förbrukade glasförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2020. Det betyder att varje person i Sverige lämnade in 22,6 kilo glasförpackningar.

Statistiken för förpackningar bygger på underlag från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Mindre mängder samlas in andra vägar. Läs mer på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida

 Senast uppdaterad: 2021-08-10