Elektriskt och elektroniskt avfall


Insamlingen av elavfall under 2018 hamnade på 149 021 ton. Det motsvarar 14,5 kg per person. EU:s insamlingsmål är 4 kg elavfall per invånare och år, vilket nåddes flera gånger om.

2018 samlades drygt 3 000 ton batterier in.

Läs mer om mängden återvunnet elavfall i El-Kretsens statistik.

Siffrorna är hämtade från El-kretsen och Recipo.Senast uppdaterad: 2021-03-17