Vad händer med varorna du returnerar?

Visste du att mycket av det vi nätshoppar och skickar tillbaka slängs? Detta då det är billigare för företagen att slänga än att sälja igen.

I en färsk rapport från Lunds universitet har forskare intervjuat personal inom textil- och elektronikindustrin för att fördjupa förståelsen kring returer, något som växer lavinartat. 

Nätshopping blir allt vanligare och med den följer fler returer: den digitala handeln genererar betydligt fler återlämnade varor jämfört med butikshandeln, visar tidigare studier. Returtrenden ser dessutom ut att öka, enligt branschstatistik, något som bland annat förklaras med att det oftast är gratis att returnera varor.

Returer spär på de fossila utsläppen i och med fler transporter. Men det är inte bara fler transporter som är problemet, något som är mindre känt är att företag ofta slänger de varor som skickas tillbaka. 

I EU förväntas summan av returnerade textil- och elektronikprodukter som förstörs uppgå till 21,74 miljarder euro år 2022, enligt vissa beräkningar. Andra tror att beloppet är ännu högre.

Fenomenet är vanligt i klädes- och elektronikindustrin som är branscher med stort och varierat utbud och billiga produkter. 

https://www.lu.se/artikel/returnerade-varor-slangs-billigare-att-salja-igen

Och du, om du fått något du inte är nöjd med, kolla om du kan sälja den vidare själv. Det finns gott om alternativ som Blocket, Tradera och Facebook Marketplace.