Sortera mer - ny artikelserie från FTI

FTI har nu släppt första delen i en artikelserie om materialkvalitet; vad påverkar materialkvaliteten, hur kan den förbättras och hur inverkar den på möjligheten att återvinna förbrukade förpackningar. I kommande artiklar får du veta vilka miljömässiga och ekonomiska konsekvenser felsortering får och vad som händer med det insamlade materialet på våra mottagningsanläggningar.

I första delen får vi läsa om vilka klimatvinster som görs med sortering, hur mycket som sorteras fel och hur du sorterar ditt avfall rätt.

Här hittar du första delen i artikelserien.