En femtedel källsorteras fel

En stor andel av de förpackningar som svenska hushåll lämnar in till återvinning har källsorterats fel, det visar statistik från FTI, Förpackningsinsamlingen. Ett vanligt misstag är att plastförpackningar sorterats som pappersförpackningar, och tvärtom.

Förra året lämnade svenska hushåll närmare 553 000 ton förpackningar till återvinning i FTI:s insamlingssystem, ett nytt rekord. Statistik från FTI visar att en femtedel av det som källsorterades av hushållen förra året sorterades fel.

Förpackningar som ofta hamnar i fel behållare:

  • Chipspåsar
  • Godispåsar
  • Äggförpackningar
  • Mejeriförpackningar
  • Bärkassar

De flesta förpackningar är märkta med en symbol eller en text som talar om hur förpackningen ska sorteras. För att underlätta för konsumenten återfinns samma symboler på återvinningsbehållarna.

Det är även vanligt att produkter som batterier, elektronik, plastleksaker och hushållsföremål hamnar i förpackningsinsamlingen. Då har konsumenten troligtvis utgått från materialet på avfallet, istället för att sortera avfallet efter om det är en förpackning eller en produkt.