Stora vitvaror

Stora vitvaror består främst av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. De kan innehålla miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB, som avlägsnas vid återvinning.


Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Kommunen kan hämta större elavfall mot en avgift. I vissa butiker kan man också lämna in elavfall.Senast uppdaterad: 2020-11-27