Kommunalt avfall

Den behandlade mängden kommunalt avfall* uppgick år 2021 till 4 961 910 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 475 kg kommunalt avfall.


34 procent, 1 701 140 ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 163 kg/person och 8 kilo mindre än föregående år.

748 280 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 72 kg/person. Det är i en ökning med 3 kilo sedan 2020. 15 procent av det kommunala avfallet behandlades genom biologisk återvinning 2021.

Energiåtervinningen ökade med 10 procent till 2 468 270 ton, 236 kg/person. 50 procent av det kommunala avfallet gick till energiåtervinning 2021.

Deponering av kommunalt avfall ökade med 4 procent till 44 220 ton, men det är precis som föregående år 4 kg/person. Deponering står för 0,9 procent av den totala behandlingen.

Läs mer om mängden kommunalt avfall på Avfall Sveriges webbplats.

 

*kommunalt avfall är det som tidigare kallades hushållsavfall.  Senast uppdaterad: 2022-09-22