Rätt sopa på rätt plats

- en överblick över olika platser som tar emot ditt avfall

Sopor ska lämnas till olika platser beroende på vad det är:

Återvinningscentraler
Till kommunernas återvinningscentraler (ÅVC) kan du lämna grovsopor (exempelvis trasiga möbler och annan inredning), trädgårdsavfall, farligt avfall (exempelvis elavfall och färg), metallskrot (även den gamla stekpannan) samt mindre mängder byggavfall. De tar ofta också emot en del förpackningar, exempelvis stora wellkartonger eller frigolit som inte ryms i behållarna på återvinningsstationerna. Flera återvinningscentraler tar också emot kläder eller saker för välgörande ändamål. På återvinningscentralerna finns personal som kan hjälpa dig rätt.

Återvinningscentraler kan också kallas återvinningsgård, kretsloppspark, återbruk med mera.

Sök på Lokal information för att se var din närmaste återvinningscentral finns.

Till sidans början

Återvinningsstationer
På återvinningsstationerna (ÅVS) kan du lämna förpackningar och tidningar. På vissa stationer går det också att lämna batterier och begagnade kläder som kan återanvändas.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida finns adresser till återvinningsstationer i din kommun. Där kan du också se vilka materialslag du kan lämna på vilken station.

Återvinningsstationerna drivs av producenterna, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Återvinningsstationer kan lokalt också kallas återvinningsplatser, sortergårdar eller returstationer.

Till sidans början

Miljöstationer
I vissa kommuner finns miljöstationer för farligt avfall, ofta placerade vid bensinstationer. De tar emot de flesta sorters farligt avfall, exempelvis färg, lack, lim och kemikalier. Elavfall ska dock lämnas till återvinningscentralen.

Miljöstationer kan också kallas miljöbodar.

Till sidans början

Apotek
Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, dock ej cytostatika (cancermedicin) som ska lämnas till kommunens återvinningscentral. För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket, till vårdcentralen eller till kommunens insamling av farligt avfall. Kanlyer får aldrig lämnas till insamling på annat sätt än i den särskilda behållaren.

Till sidans början

Butiker
Pantflaskor och pantburkar tas emot i alla butiker som säljer dem. Många butiker tar också emot små batterier och i vissa kommuner kan man också lämna glödlampor och mindre elavfall i butiker. Sök på Lokal information för att se vad som gäller där du bor.

Gasflaskor, bilbatterier och bildäck ska lämnas till respektive försäljningsställe. Oanvända nödraketer ska också lämnas till dem som säljer sådana produkter.

Till sidans början

Polisen
Vapen, sprängämnen och liknande ska lämnas till polisen.

Till sidans början


Så är det att arbeta på ÅVCFoto FTI

Foto: Håkan Lindgren


Foto: Erik Torgny