Användbara saker

Mycket av det som du inte längre behöver, kanske kan användas av någon annan. Second hand-butiker och välgörenhetsorganisationer tar emot begagnat om det fortfarande är användbart. På många håll finns det insamling på återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna.

Observera dock att man inte får ta sådant som lämnats till förbränning eller annan behandling. Att "containerfynda" är alltså inte tillåtet. Den som väljer att slänga en sak istället för att lämna till återanvändning ska kunna vara säker på att den inte hamnar hemma hos någon annan.