Övriga sopor

När farligt avfall, förpackningar och trycksaker sorterats bort kan fortfarande mycket gå till återanvändning eller återvinning.

Både matavfall och trädgårdsavfall kan komma till nyttig användning på olika sätt, men det varierar mellan kommunerna hur detta hanteras. Kläder och skor samlas in för second hand-försäljning eller för biståndsändamål på många håll.

Alla kommuner samlar in grovsopor, avfall som är för tungt eller stort för soptunnor eller sopsäckar. Även grovsopor kan återvinnas, antingen genom materialåtervinning eller förbränning med energiutvinning.

Det som slutligen återstår, alltså det som hamnar i soppåsen, kan också komma till nytta genom avfallsförbränning.

Läs mer genom att klicka på de olika avfallen till höger.