Plastförpackningar

Burkar, dunkar, flaskor, korkar, lock, bärkassar, plastpåsar och sugrör är exempel på plastförpackningar. Både hårda och mjuka plastförpackningar ska lämnas till återvinning.

Lämna dina plastförpackningar på en återvinningsstation. Hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen hittar du adresser till återvinningsstationerna i din kommun. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas. Du vet väl att du också kan lägga in en genväg i din smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en websida du ofta använder.

Om det finns insamling av plastförpackningar vid din fastighet kan du lämna dem där.

Hårda och mjuka plastförpackningar samlas oftast in i samma behållare. Men det förekommer också insamling i separata behållare, mjuka och hårda plastförpackningar var för sig. Vad som gäller i din kommun ser du på märkningen på insamlingsbehållarna. Du kan också söka under Lokal information för att se vad som gäller där du bor.

Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger lösa, för att underlätta återvinningen.

Pantflaskor i plast lämnas tillbaka till butiken.

Stora plastförpackningar som inte går ner i behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral.

Förvaringsaskar till cd, video, sällskapsspel etc. samt krukor i plast ska läggas i vanliga soppåsen/brännbart.

Sådant som inte är förpackningar - pulkor, tvättkorgar, möbler med mera - lämnas som grovsopor.

Om förpackningen har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande ska den lämnas som farligt avfall. Detsamma gäller elektriska saker i plast.

Sök under Lokal information för att hitta närmaste insamlingsplats för dessa sopor där du bor.

Läs mer om plastförpackningar.

Frågor och svar om plastförpackningar.

Se film om återvinning av plastförpackningar.