Metallförpackningar

Konservburkar, kaviartuber och aluminiumfolie är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar, som med fördel kan återvinnas.

Lämna dina metallförpackningar på en återvinningsstation, hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen hittar du adresser till återvinningsstationerna i din kommun. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas. Du vet väl att du också kan lägga in en genväg i din smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en websida du ofta använder.

Om det finns insamling för metallförpackningar vid din fastighet kan du lämna dem där.

Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall för att tas om hand på rätt sätt. Burkar som är helt urskrapade och torra kan läggas i behållare för metallförpackningar.

Elektriska och elektroniska produkter i metall lämnas som el-avfall, klicka vidare till farligt avfall.

Metallföremål som inte är förpackningar, till exempel hållare från värmeljus, marschaller och gravljus samt stekpannor, bestick och plåthinkar, lämnas till återvinningscentralen som grovsopor. Glöm inte att peta loss vekhållaren från värmeljushållaren, annars sorteras den ut med järn och aluminiumet brinner upp i smältverket. Sök under Lokal information för att hitta närmaste insamlingsplats där du bor.

Pantburkar lämnas i butiken.

Så här går återvinningen till: Film om återvinning av aluminiumförpackningar.
Film om återvinning av stålförpackningar.