Förpackningar och tidningar

Förpackningar som lämnas i återvinningsbehållare ska vara tomma och rena. Skölj ur om det behövs och låt den torka; att diska i varmvatten är inte nödvändigt

Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas sorterar man efter det material som förpackningen till största delen består av.

Tips: Ibland har plastpåsar en folie av metall och det kan vara svårt att avgöra vilket material det finns mest av. Prova med att knyckla ihop den. Om den förblir hopknycklade är det mest metall. Om den vecklar ut sig igen är det mest plast.

Alla förpackningar och tidningar kan lämnas till återvinningsstationerna som finns utplacerade på allmänna platser. Om du bor i en fastighet med egen insamling lämnar du dem där. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida finns adresser till återvinningsstationer i din kommun. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas. Du vet väl att du också kan lägga in en genväg i din smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en websida du ofta använder. Många återvinningscentraler tar också emot vissa förpackningar eller tidningar.

Övrigt avfall ska inte lämnas på återvinningsstationen. Matrester, bildelar eller gamla möbler är exempel på avfall som felaktigt lämnas och bidrar till nedskräpningen. Sök på Lokal information för att se var detta ska lämnas.

Se filmer om återvinning av olika förpackningsmaterial.

Läs mer genom att klicka på de olika avfallen.

Är det en förpackning eller inte?