Kemikalier

Kemikalier kan orsaka stor skada på miljön om de används på fel sätt. De kan vara giftiga för både människor och djur, men också skada växter.

Bekämpningsmedel, spillolja, lösningsmedel, hårfärgningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnas i sin originalförpackning på miljöstation eller återvinningscentral. Om det lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad den innehåller.

Tänk på att inte blanda olika medel, utan lämna in dem var för sig. Kontrollera också att förpackningen inte läcker. Allt detta gör man för att olika medel ska kunna behandlas på rätt sätt, men också för att inte utsätta de personer som ska handskas med avfallet för några risker.

Förpackningar med rester av kemikalier ska lämnas som farligt avfall till kommunens återvinningscentral, miljöstation eller liknande. Även om burken eller flaskan är helt tom och torr ska den lämnas som farligt avfall.

Sök under Lokal information för att hitta närmaste insamlingsplats just där du bor.

Kemikalier