Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Kommunens återvinningscentral tar emot de flesta slags farligt avfall. Det kan också finnas miljöstationer, exempelvis vid bensinstationer, där farligt avfall kan lämnas. Vissa kommuner hämtar farligt avfall direkt hos hushållen. Visst farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande. Sök under Lokal information för att se hur det fungerar just där du bor.

Läs mer genom att klicka på de olika avfallen till höger.

Vill du läsa mer om kemikalier finns mycket information på Kemikalieinspektionens hemsida.