Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Inbyggda batterier finns bland annat i eltandborstar, leksaker eller verktyg.

Lösa småbatterier lämnas i batteriholk eller liknande behållare. Sök efter din närmaste batteriholk på Batteriåtervinningens hemsida. Produkter med inbyggda batterier lämnas tillsammans med annat elavfall, oftast på kommunens återvinningscentral. Sök på Lokal information för mer information om hur el-avfall samlas in där du bor. Bilbatterier lämnas på kommunens återvinningscentral eller liknande eller till dem som säljer bilbatterier.

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.