Tips för skolor

Inom avfallsområdet finns många bra sajter och mycket bra och lärorikt undervisningsmaterial att ta del av. Det mesta kan beställas gratis från organisationer eller via din kommun. Här är några exempel:

Sopskolan.se är ett skolmaterial för klass 7 till 9. Sajten byggs på efter hand. Idag kan du lära dig om farligt avfall, om materialåtervinning och om hur vi kan minska mängden avfall. Materialet har utvecklats av Avfall Sverige i samarbete med El-Kretsen och Batteriinsamlingen.

Nordiska Ministerrådet tagit fram en lärarhandledning och ett elevhäfte om att förebygga avfall med många tips om hur vi kan se till att avfall från kläder, mat och elektronik inte uppkommer.

Sorteringsspelet från Avfall Sverige testar dina kunskaper och snabbhet när det gäller att lägga rätt sopa på rätt plats.

Sopspelet lär snabbt de lite yngre barnen att sortera rätt. En liten mask har huvudrollen i spelet som tagits fram av Trollhättan Energi. Det funkar bra på Android, iOS och webben.

Smartmedmat är en webbaserad läroplats för elever i årskurs 4-6, som handlar om mat, matavfall och hur man gör biogas på det. Den är framtagen på uppdrag av VA Syd.

Batteriåtervinningens skolmaterial om batterier och återvinning kan beställas kostnadsfritt via deras hemsida.

Även Svensk GlasÅtervinning har skolmaterial som kan beställas.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har genom ett samarbete med Bamse/Egmont tagit fram en specialtidning om återvinning av förpackningar och tidningar. Till tidningen hör även ett kortspel. Materialet vänder sig i första hand till alla förskoleklasser.

Håll Sverige Rent har mycket material för skola och förskola.

Det regionala avfallsbolaget i norra Stockholm, Sörab, har en fin sajt för de äldre barnen, One Planet.

Returpack, som ansvarar för pantsystemen för burkar och PET-flaskor, har skolmaterial och tävlingar på sin webbsida Pantamera.

Sveriges Radio har gjort en rad inslag om sophistoria.

Titta också på Avfall Sveriges Experimentbank, som ger förslag på enkla experiment som ni kan utföra i skolan.