Vad är avfall?

Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Hushållsavfall är avfall från privatpersoner, men också "liknande avfall" från kontor, restauranger, skolor etc.

Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång. Alla farliga ämnen som fanns i de produkter som vi köpte, de finns också i avfallet vi lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön. Men det mesta av de värdefulla ämnen som fanns i det vi köpte en gång, de finns också i avfallet. Därför återvinns mycket av vårt avfall, antingen som material, som humus och näring eller som energi. Avfall kan alltså även ses som en viktig resurs.