Avfallsmängder

Under 2015 behandlades 4 703 790 ton hushållsavfall. Det motsvarar 477 kilo per person - en ökning jämfört med 2014, då mängden landade på 466 kg per person.

Procentuellt fördelas behandlingssätten för hushållsavfall så här under 2015:

  • 15,5 procent går till biologisk återvinning
  • 35,1 procent materialåtervinning
  • 48,6 procent förbränning med energiutvinning
  • 0,8 procent deponering

Mängden hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. 2012 uppkom cirka 18 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 129 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

Läs mer:

Statistik över olika avfallsslag

Sverige återvinner allt mer

Svenskarna bland de som återvinner mest i EU