Plastförpackningar

På en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras alla mjuka och hårda plastförpackningar som har samlats in. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från hårda med hjälp av luft. Med en blås- och sugteknik skiljer man mjukplasten från den hårda och på detta sätt kan ännu mer av det insamlade materialet materialåtervinnas.

Olika plaster har olika kemiska sammansättningar och de återvinns var för sig. Därefter blir de till ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter.

På FTI:s hemsida kan du se en film om återvinning av plastförpackningar.

Läs mer om plastförpackningar på FTI:s hemsida.
Bilder: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen