Kylskåp och frysar

Äldre kylskåp och frysar innehåller miljöfarliga köldmedia och isoleringen innehåller freoner som behöver tas omhand separat. Först sugs köldmediet ut med hjälp av vakuum. Sedan plockas kompressorn isär och systemet töms på olja.

Efter det tuggas de sönder i en sluten process för att kunna samla in freonet i isoleringen. Därefter sorteras metaller och plaster ut för att återvinnas som råvara i nyproduktion. Freonerna förbränns vid väldigt höga temperaturer eller omvandlas till saltvatten.


Återvinning av kylskåp.
© Stena Metall