En sopas väg

Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt.

Läs mer om hur de olika avfallen tas om hand genom att klicka på länkarna till höger.

Du kan också se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Klicka på bilden nedan.

Se Utbildningsradions film om soppåsens väg till förbränning för att bli el och värme. Klicka på bilden nedan.

Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil, klicka nedan.

På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida kan du se hur förpackningar och tidningar återvinns. Klicka på bilden nedan.

Du kan också se hur elavfallet tas om hand på film. Klicka på bilden nedan.

El-Kretsen har också tagit fram en film om batterier, klicka här för att se den.

Se hur glödlampor och lysrör återvinns på El-Kretsens hemsida.

Se hur återvinningen av förpackningar och tidningar återvinns på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida.

I vissa kommuner sorteras avfallet optiskt. Tekniska Verken i Linköping visar hur det går till i två filmer, en för vuxna och en för barn.

På danska sajten Avfaldets vej kan man följa hanteringen av många olika typer av avfallsslag.