Halva soppåsen kan återvinnas

den 4 april 2011

Omkring 60 procent av det som läggs i en genomsnittlig soppåse består av matavfall, förpackningar eller tidningar.

Återanvändning är klimatsmart

den 17 mars 2011

Återanvändningen vid Kretsloppsparken i Göteborg ger en miljövinst som motsvarar koldioxidutsläpp från 450 bilar.

Rekord stor elinsamling

den 22 februari 2011

Under 2010 samlade Sverige in hela 150 400 ton elavfall och batterier. Det motsvarar 15,99 kilo per invånare.

Enklare än förväntat att minska avfallet

den 22 februari 2011

I ett projekt i Göteborg har 11 familjer i genomsnitt minskat sitt avfall med en fjärdedel.

Påse ska öka panten i fjällen

den 22 februari 2011

Under sportlovet satsar Returpack på att öka återvinningen i svenska fjällen.

Enklare lämna lampor

den 22 februari 2011

Nu kan alla typer av glödlampor och korta lysrör läggas i samma box.

Ikea tipsar om smart sortering idag

den 9 februari 2011

Ikea och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen genomför en återvinningsdag onsdagen den 9 februari på alla Ikea-varuhus.

Panthållare i en av 10 kommuner

den 8 februari 2011

Drygt 1000 pantbehållare har monterats i 26 kommuner runt om i landet.

Mat för miljoner i soporna

den 1 februari 2011

Varje år hamnar nästan en miljon ton matavfall i soporna.

Allt fler kör på matavfall

den 31 januari 2011

Antalet biogasbilar ökar snabbt och mer biogas finns i pumparna.