40 ton kvicksilver från batterier

den 12 november 2011

Svenskarna har sedan 1987 samlat in 1 730 ton batterier med kvicksilver. Nu har kvicksilvret skiljts ut från batterierna och ska slutförvaras.

Sortera rätt med mobilen

den 21 oktober 2011

Nu finns digital hjälp att sortera rätt vid återvinningsstationen.

Massor av elavfall samlades in

den 19 oktober 2011

Insamlingen av smått elavfall ökade med 9 % när El-Kretsen i september för andra året i rad genomförde Återvinningshelgen.

3000 ungdomar städade bort nio elefanter

den 18 oktober 2011

Över 3 000 ungdomar i 114 idrottsföreningar har i år deltagit i projektet Strandstädning.

Nya återvinningsstationer

den 17 oktober 2011

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen öppnar två nya återvinningsstationer i Norrköping.

Mariatorget först med sopsug

den 26 september 2011

Sedan i somras töms papperskorgarna på Mariatorget i Stockholm automatiskt så snart de börjar bli fulla.

"Inför pant på mobiler"

den 26 september 2011

Naturskyddsföreningen tycker att det behövs en pant på mobiltelefoner.

Lättare med pedal på tunnan

den 26 september 2011

Nu är det lättare för pensionärerna i Göteborg att bo kvar hemma.

Elfest på tippen i helgen

den 21 september 2011

Den 23-25 september är den stora återvinningshelgen för elavfall.

Lättare lämna smået

den 19 september 2011

I september invigdes en ny återvinningsplats för smått elavfall i köpcentret Bromma Blocks.