Plast i retur spar olja - sortera vidare

den 9 februari 2017

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, överträffar det mål för återvinning av plastförpackningar som regeringen satt upp. Även om man räknar bort det som Swerec utan FTI:s kunskap och godkännande ”eldat” upp. Regeringen varslade redan 2012 om att man avser höja målet från år 2020 och vår målsättning är klar, vi ska nå även det målet. Men då behövs att vi i Sverige återvinner ännu fler plastförpackningar. Det är alltså inte så att vårt arbete görs i onödan, utan tvärtom.

Det var vid avtalsuppföljningen 2015 av samtliga anläggningar FTI anlitar för återvinning av plastförpackningar, upptäcktes att Swerec avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Anläggningarna i Tyskland fick däremot alla tre, godkänt. Avtalen med anläggningarna anger en materialåtervinningsnivå på 80 procent av inlevererade plastförpackningar. Revisionen av Swerec har visat att nivån varit väsentligt mycket lägre.

– Vi har vidtagit ett flertal åtgärder sedan vi fick avtalsbrottet bekräftat förra sommaren, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. – Förutom att vi inlett en juridisk process har vi intensifierat övervakningen av hur Swerec arbetar för att säkerställa att de levererar enligt avtal. Vi har även eftersökt alternativ, såväl utomlands som i Sverige, men inte hittat någon anläggning med tillräcklig kapacitet. Sist men inte minst har planeringen av att bygga en ny egen anläggning, påskyndats.

FTI är besvikna över det som hänt. De är också förkrossade över den påverkan det har på förtroendet för återvinning och medvetna om att alla vi som arbetar för en ökad återvinning måste se till att återuppbygga förtroendet igen. FTI har i dessa dagar fått flera frågor kopplade till skriverierna och man kan läsa deras svar på dessa frågor på FTI:s hemsida.