De sorterar ut mest matavfall

den 8 februari 2017

I Mora återvinns 79 procent av matavfallet genom kompostering. Det ger dem en topplacering i landet.

Båstadborna gör också en toppeninsats, genom att sortera ut 61 procent av sitt matavfall. Där skickas matavfallet till rötning, så att både biogas och biogödsel kan utvinnas.

Detta och mycket mer kan läsas i en färsk rapport från Avfall Sverige, där en mängd statistik om kommunernas avfallshantering publiceras.

Det nationella målen för matavfall säger att vi senast år 2018 ska återvinna hälften av det uppkomna matavfallet, och 40 procent av det ska återvinnas genom rötning, så att både energi och näring tas tillvara. Idag är det drygt 200 av Sverige 290 kommuner som ger möjlighet att sortera ut matavfall separat.

Läs mer i Avfall Sveriges pressmeddelande.